Geosentetik Donatılı İstinat Duvarları ve Şevlerin Takviye Edilmesi - Maccaferri

 Geosentetik Donatılı İstinat Duvarları ve Şevlerin Takviye Edilmesi

Toprak eğimletrin değiştirilmesinde karşılaşılan zorluklar. Zemin şev profillerinin doğal şev açılarını değiştirmek, şevde stabile kaybına sebep olabilir. Bu durum, yeni bir karayolu dolgusunun kapladığı alanı küçültmek ya da şevli bir bölgede inşa alanını büyütmek istendiğinde ortaya çıkabilir. Son yıllarda kara yollarına yapılan yatırımlarla birlikte yol inşaatında geosentetiklerin kullanımı ivme kazanmıştır.
Geogrid takviye ile zemin performansının arttırılması. Maccaferri geogrid donatıları, zeminle beraber kullanıldığında, zeminin doğal halinden daha iyi bir performans göstermesini sağlar. Geogridler, inşa sırasında sıkıştırılmış dolgu içerisine yatay bir şekilde yerleştirilir ve güçlü çekme dayanımları, düşük şekil değiştirme ve güçlü aderans özellikleri sayesinde zemin güçlendirilir.
Düşük taşıma kapasiteli veya sismik bölgelerdeki toprak eğimler. Güçlendirilmiş zemin şevleri ve yapıları, özellikle taşıma gücü zayıf zeminler için idealdir; yapı, farklı oturumlarla diğer rijit çözümlere kıyasla daha iyi bir şekilde uyum sağlar. Bu özellikler sismik bölgeler için oldukça faydalıdır.
Maccaferri çözümleri sürdürülebilirlik sunmaktadır. MacGrid® WG, Paragrid® ve Paralink®’i gibi eşsiz geogrid donatıları, hali hazırda sahada mevcut olan dolgu malzemeleri gibi materyallerin güçlendirilmiş şevde yeniden kullanılabilmesine imkan verir. Böylelikle sahaya dışardan malzeme taşıma gerekliliği azaltılmış olur, sürdürülebilirlik kazanılır ve çevreyi kirletici kamyon faaliyetleri en aza indirgenir. 30 yılı aşkın bir süredir dünya çapında kullanılmakta olan Paralink®, günümüzün en fazla denenmiş ve test edilmiş geogridlerinden biridir.
Giderlerde tasarruf olanağı. Sahadan geri kazanılmış dolgu malzemelerinin geogridlerle kullanılarak maddi tasarruf elde edilmesi bir proje için son derece önemli olabilir. Bunun yanı sıra, ‘hibrid yapılar’ oluşturmak için farklı geogridlerin bir arada kullanılması da genellikle tasarımda verimi getirmekte ve geleneksel tekniklere nazaran daha hızlı bir inşaat süreci sağlamaktadır.
Maliyet düşürücü ve işlevsel hibrit yapılar. Terramesh® ve Yeşil Terramesh®, zemin güçlendirme nin esnekliğini modüler sistemin kullanışlılığı ile birleştirilmektedir. Fabrikada imal edilen cephe elemanları, geogrid desteği ve önceden belirlenmiş boyutları ile sahadaki kurulum süresini ciddi oranda kısaltmaktadır.
Mega yapılar inşa etmedeki deneyimimizden gurur duyuyoruz. Bu deneyim pek çok “mega-yapı”yı başarıyla tamamlamamızı sağladı; takviyeli toprak eğim ve yapılarımız genellikle 30 metreden daha uzun boylarda inşa edilmektedir. Esasen, tahminen dünyada herhangi bir tedarikçinin temin ettiği en yüksek yapılar olan, 70 metrelik yükseklikte yapılar tasarladık ve uyguladık.
Bitki örtüsünün takviyeli eğimlere taşınması. ‘Yeşil şev’ söz konusu olduğunda, donatılı yamaçlar üzerindeki bitki örtüsü son derece önemlidir. Ayrıca uygun tohum karışımlarının, nebati toprağın ve erozyondan koruma ürünlerinin şeçiminde de yardımcı olmaktadır. Erozyon kontrol, (erozyon kontrolü) alanlanlarında da kullanıma elverişlidir. Daha biçimsel ve kentsel mimari bir estetik çözüm için geosentetik donatıli bloklu istinat duvarı MacWall® sunulmaktadır. Beton blok, renkli şeritli duvara benzer estetik bir görüntü sunarken, dolgu malzemesi olarak geogrid takviyeli toprak güvencesi de sunar. Bu da müşterilerimize performans, maliyet ve inşaatın verimliliği avantajını sunar.
Eğim takviyesine alternatif olarak toprağın çivilenmesi. Bir projede donatılı şevi inşa etmek için yeterli alan olmadığında, zemin çivileme yapılabilir. Şev stabilitesinin zemin çivileme ile sağlandığı durumlarda, Macmat® R, zemin çivileri arasında kullanılmak üzere esnek yüzey güçlendirme ve koruma seçenekleri sunar. Donatılı zemin ve yapılarımıza; dünya çapında otoyol, demiryolu toprak dolguları ve yapılarını desteklemek açısından güvenilmektedir.

Geosentetik Donatılı Duvarlar Ve Faydaları

Geleneksel olarak istinat duvarları betonarme perde ve taş duvarlardan yapılmaktadır. Bu istinat duvarlarında yaşanan sorunlardan ötürü son yıllarda farklı çözüm yolları geliştirilmiştir. Bu çözüm yollarından biri degeosentetık donatılı duvardır. Tüm istinat duvarlarında olduğu gibi, geosentetik duvarlarda da amaç, kaymaya ve devrilmeye karşı koyarak güvenilir bir yapı ortaya çıkarmaktadır. Geosentetik duvarlar, geosentetik donatı malzemesi ile yatay katmanların arasında donatılı zemin elde edecek şekilde oluşmuş, mekanik olarak stabilize edilebilen bir bileşik duvar sistemidir. Donatılı duvarların mekanik olarak stabilize edilebilmesi, donatı uygulanan zemin bölgesinin mekanik bazı bileşenler vasıtasıyla belirlenmiş standart proktor ve modifiye proktor değerlerine kadar sıkıştırılması ile mümkün olmaktadır. Genel olarak şev stabilizasyonu çerçevesine eklenen geosentetik donatilı istinat duvarlarının en önemli özelliklerinden biri de dolguda dik ön yüzey oluşturulabilmesidir. Geosentetik duvarlar dolgu malzemesinin bohçalanması ile yapılabileceği gibi, göze daha hoş gelen yapılar yapılmak istendiğinde de üniter beton bloklar ile kaplama duvarı oluşturularak uygulanabilmektedir.

Esnek ve hızlı uygulanabilir yapısı, çevreye duyarlılığı, depreme karşı dayanıklılığı, zayıf zeminlerde klasik yapılara göre çok daha iyi sonuç vermesi gibi özelliklerinden dolayı geosentetikle donatılı duvarların kullanımı, klasik istinat duvarlarının kullanımına göre gerek dünyada gerekse ülkemizde son yıllarda ciddi oranda artmıştır.

Geosentetik Donatılı Duvarların Tercih Edilme Nedenleri

Geosentetik donatılı duvarların tercih edilmesinin en önemli nedenlerinin başında, inşa işleminin hızlı bir şekilde ve kolaylıkla yapılabilmesi gelmektedir. Bununla birlikte, şevlerin yapımının pahalı olduğu ya da mümkün olmadığı fakat istinat duvarın inşasının zorunlu olduğu durumlarda da geosentetik donatıli duvarlar tercih edilmektedir. Ayrıca geosentetikler ile yapılan dik dolgu şevlerinin esnekliğinden dolayı bu sistem klasik istinat duvarlarına oranla daha ekonomik bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca zayıf temel ya da zayıf şev gibi durumlarla karşılaşıldığında ise geosentetik duvarlar teknik açıdan daha iyi bir çözüm sunabilmektedir.

Metal donatı yerine geosentetik donatı kullanıldığından dolayı geosentetık donatılı duvarlar korozyona karşı oldukça dayanıklıdır. Geosentetik duvarların en önemli özelliklerinden biri de güvenilir olmasıdır. Yapılan çalışmalar deprem gibi durumlarda geosentetik donatıli istinat duvarların betonarme istinat duvarlarına nazaran çok daha dayanıklı olduğunu ortaya koymaktadır.

Ön cephe elemanlarına çeşitli şekiller, doku ve renk verilebildiğinden dolayı göze hoş gelen bir yapıda yapılabilirler ve geosentetik duvarlar ile çeşitli mimari alternatiflerin üretilmesi de mümkün olabilmektedir. Bunun yanında teraslama sayesinde yeşillendirme yapabilmek de mümkün olmaktadır.

Geosentetik Donatılı Duvarların Bileşenleri

Geosentetik donatılı duvarlar, birçok elemanın bir araya gelmesiyle oluşturulmaktadır. Bu bileşenler şunlardır:

 • Geosentetik donatı,
 • Terramesh® ya da Yeşil Terramesh® modüller,
 • Arka dolgu malzemesi,
 • Drenaj agregası,

Yardımcı inşaat makine ekipmanları.

Geosentetik Donatılı Duvarların Kullanım Alanları

Geosentetik donatılı istinat duvarların avantajlı olarak kullanılabildiği birçok durum bulunmaktadır. Bu kullanım alanları şunlardır:

Köprülü kavşaklar yaklaşım duvarları,
Bölünmüş yolların genişletilmesi,
Köprülü kenar ayak duvarları, asfalt güçlendirme,
Tünel portalları,
Maden sahalarında kırma tesis duvarları ve istinat yapısı,
Hidroelektrik santraller,
Hidrolik yapıların korunması,
Dere ıslahı ve taşkına karşı korunma,
Petrol ve doğalgaz sahaları,
Park – bahçe duvarları,
Toplu konutlar,
Yaklaşım köprüleri,
Katı atıklar / Atık depolama.

Geosentetik Donatılı Duvarların Projelendirmesi ve Uygulaması

Duvarların projelendirilmesi aşamasında son derece dikkatli olunmalıdır. İlk olarak projenin nerede ve ne amaçla yapılacağı belirlendikten sonra uluslararası yapım standartlarına uygun şekilde bir ön tasarım oluşturulur. Bölgenin deprem durumu, sahip olduğu zemin koşulları, yapılacak yapıya etki eden yükler gibi parametreler göz önüne bulundurularak donatı boyları ve donatıların hangi çekme mukavemetine sahip olacağı belirlenir. Geosentetik donatılı istinat duvarların tasarımı noktasında dış ve iç stabilitelerin belirlenmesi gerçekleştirilir.
Proje aşamasının ardından, uygulama esnasında, yapılacak duvara uygun şekilde donatıların serilebileceği kazılar gerçekleştirilir. Geosentetik donatı, projelendirme aşamasında belirlendiği şekilde serildikten sonra dolgu sıkıştırılır ve ardından diğer katmana geçilir. Proje alanında bulunan kota ulaşana kadar bu işlemler devam eder.

Donatılı İstinat Duvar Ürünleri

Geosentetik Donatılı Duvar Fiyat ve Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçin

  Örgüsüz Geotekstiller, mm çok daha zarif has polyester esaslı elyafların iğnelenmesi ve ısıl işlem uygulanması yöntemiyle koyu renkli olarak üretilen, örgüsüz tekstil ürünüdür.
  Örgülü Geotekstil, biri üretim yönünde diğeri üretime dik yönde saf polipropilen iplik kullanılarak, örme yöntemi ile üretilen örgülü geotekstil ürünleri ve daha fazlası hakkında bilgi için formu doldurun yada eposta adresine mail gönderiniz!
  Sosyal medyada Maccaferri’yi takip edin!

  Daha fazla bilgi için

  Bize +90 216 217 53 70 numaralı hattımızdan ulaşabilirsiniz.  Sosyal Medyada Bizi Takip Edebilirsiniz.

  E-bültenimize kaydolun!

  En son gelişmelerden ve güncellemelerden haberdar olun!


  E-Bültene kaydolmak istiyorum.