Kaya ve Taş Düşmesi Koruma Ağı

Çelik Grid (Kaya ve Taş Düşmesi Koruma Ağı)
Kaya düşmesi koruma ağı ve taş düşmesi koruma ağı olarak kullanılan çelik grid; Ağır galvaniz (Zn) kaplı tellerin hegzagonal gözenek tipinde çift bükümlü olarak örülmesi ile imal edilmiş; CPR-305/2011(89/106/EEC) ve EN 10223-3:2013 standardına uygun üretilmiş, ETA – 09/0414’ ye göre CE belgesine ve ürün sertifikasyonuna sahip tel ağ tipi yapılardır. Yönetim ve Ürün sistemi, ISO 9001 standardına göre sertifikalandırılmıştır.
Çelik Grid, otoyol ve demiryolu gibi alt yapı elemanlarına zarar verecek kaya, taş ve moloz döküntülerine karşı bir kaplama sistemi olarak kullanılırlar. Ağır galvaniz (Zn) kaplı çelik tel ağ boyut ve ebatları, Tablo 1’ de verilmiştir.
Çelik Tel Ağ Yapısı
Çelik tel ağın nominal çekme dayanımı Tablo 2’ deki gibi olmalı ve çekme testi EN 10223-3:2013 standardına uygun yapılmalıdır.
Çelik tel ağın zımbalama dayanımı Tablo 2’ deki gibi olmalı ve testler UNI 11437 standardına uygun yapılmalıdır. Tel ağ, EN 10223-3:2013 standardına göre nominal çekme dayanımının %50’ sine çekildiğinde, çift büküm bölgesindeki kaplamada çatlamalar görülmez.

Kaya ve Taş Düşmesi Koruma Ağı

Çelik Tel
Çelik tel üzerine uygulanan her bir test, ağ çift büküme girmeden önce gerçekleştirilmelidir.
1.Çelik Tel Çekme Gerilmesi: Çelik tel ağ imalatında kullanılan çelik teller EN 10223-3:2013 standartına göre 350 – 550 N/mm2 aralığında çekme dayanımına sahiptirler. Tel toleransları (Tablo 3) EN10218 (Sınıf T1) uyumluluğunda olmalıdır.
2.Çelik Tel Uzama: Çelik tel malzemesinde meydana gelecek uzama EN10223-3:2013 standardına göre %8’ den az olmamalıdır.
3.Galvaniz (Zn) Kaplaması: Tablo 3’ de verilen minimum galvaniz kaplama miktarı EN 10223-3:2013
Tablo 1’ de verilen A sınıfı kaplama olmalı ve EN 10244-2
Tablo 2’ de verilen tel çapına bağlı A sınıfı kaplama miktarlarına uygun olmalıdır.
4.Ağır Galvaniz (Zn) Kaplama Adezyonu: Ağır Galvaniz kaplama adezyonu EN 10244 standardına uygun yapılmalıdır.
5.Aşınmaya bağlı hızlandırılmış yaşlandırma testi
Nötr Tuz Püskürtme Testi (ISO 9227)’ ne 600 saat maruz kalan çelik tel ağ üzerinde koyu kahve rengi pas (DBR -Dark Brown Rust) oranı %5’ den fazla olmamalıdır.

Tablo 1 – Rulo Ebatları

L=Rulo Uzunluğu

(m)

H=Rulo Genişliği

(m)

25

2, 3, 4

50

2, 3, 4

100

2, 3, 4

Tablo 2 – Standart Çelik Tel Ağ Özellikleri

Gözenek Tipi

M=Göz Açıklığı(mm)

Tolerans Payı (mm)

Tel Çapı

(ɸ, mm)

Çekme

Dayanımı

(kN/m)

Zımbalama Dayanımı (kN)

6 x 8

60

-0 / +8

2.20

2.70

37

55

42

82

8 x 10

80

-0 / +10

2.70

3.00

50

60

67

82

Çelik Grid Bağlama Detayları
Bağlama işlemleri, Şekil 6’ da verilen aparatlar kullanılarak yapılmaktadır. Bağlama işlemleri sırasında bağlama telleri yerine kullanılan Galmac (Zn – %5 Al) kaplamalı çelik halkalar, aşağıda belirtilen spesifikasyonlara sahiptirler.
Halka Çapı (ɸ): 3,00 mm.
Çekme Gerilmesi: >1720 Mpa.
Sıyrılma Dayanımı> 2.0 kN.
Bağlama halkalarının aralıkları 200 mm’ den daha fazla olmamalıdır.

Kaya Düşmesi Nedenleri Ve Korunma Yolları

Dik yamaçlardan, ucu sivri dağ zirvelerinden, deniz veya göl gibi sulak alan kenarlarından veya dik falezlerden ya da dik kazı şevlerinden çeşitli boy ve şekildeki kaya parçalarının yer çekimi etkisi ile aşağı doğru hareketine kaya düşmesi adı verilmektedir. Kaya düşmesi; serbest düşme, yuvarlanma veya kayma şeklinde meydana gelebilmektedir.

Serbest düşme ile meydana gelen kaya düşmesinde herhangi bir makaslama yenilmesi olmaksızın, kayada yer alan zayıf yüzeylerden dolayı ve yer çekiminin etkisi ile düşme meydana gelmektedir. Yuvarlanma olayında ise kaya şevlerinde sınırlı bir şekilde yer alan tekil blokların ağırlık merkezinin altındaki bir noktadan, boşluğa doğru hareket etme durumu söz konusudur. Kayma durumlarında ise makaslama yenilmesi nedeniyle, şevi oluşturan malzemede belirli bir yüzey boyunca hareket meydana gelmektedir.

Kaya Düşmesi Nasıl Meydana Gelir?

Kaya düşmesi olayında temel nedenler; doğa olayları neticesinde kayaların aşınması, çürümesi veya desteksiz kalması olabildiği gibi, inşaat gibi beşeri aktivitelerde yeterli hesaplamaların yapılmaması veya gerekli önlemler alınmadan çalışma yapılması da olabilmektedir.

Doğa olayları neticesinde meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) gerekli çalışmaları yürütürken, inşaat gibi işler neticesinde ortaya çıkabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla inşaatı yapan firmaların bu aktivitelerini özenle yürütmesi gerekmektedir.

Kaya Düşmesi Nasıl Önlenir?

Kaya düşmesi maddi hasarlı sonuçlar doğurabildiği gibi, zaman zaman da ölümlü sonuçlara neden olabilmektedir. Bu sebeple hem can hem de mal kaybını önleyebilmek amacıyla kaya düşmesinin önlenmesi hayati önem arz etmektedir.

Önemli bir mühendislik problemi olan ve üzerinde son derece detaylı çalışmalar yapılan kaya düşmesi olayının önüne geçebilmek amacıyla çok çeşitli önlemler alınabilir. Dinamik kaya bariyerleri, yamaç molozu bariyerleri, sedde tipi dolgu bariyerler, basit tel ağlar, hibrit ve enerji sönümleyici sistemler; kaya düşmesini önlemek amacıyla sıklıkla kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır.

Dinamik Kaya Bariyerleri, gelen darbeleri aşamalı olarak soğuracak şekilde tasarlanmış bariyerleridir. Bunu gerçekleştirebilmek için darbe geldiği sırada sistemde yer alan kurşun frenlerin sıkışmasını sağlayan ve arada yer alan alüminyum tüpünün ezilmesiyle enerjiyi soğuran frenleme sistemi kullanılmaktadır.

Yamaç Molozu Bariyerleri, genel itibariyle şev üzerinde yer alan oluklar veya doğal vadi kanalları gibi alanlarda molozun akacağı veya sığ heyelanların akabileceği akış yolu üzerine yerleştirilen bariyerlerdir. Projelendirilen alanın boyutuna, tahmini olarak akacak malzeme hacmine ve akış sonunda ortaya çıkacak moloz tipine göre her bir proje özel olarak tasarlanır. Bu tür bariyerlerin kullanılabilmesi için, bu alanda tecrübeli ve güçlü referansları olan firmalarla çalışılmalıdır. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlarla karşılaşılması söz konusu olabilir.

Sedde Tipi Dolgu Bariyerler, çok geniş eğimlerin söz konusu olduğu ve yüzey stabilizasyon sistemleri ile pasif sistemlerin kullanılamadığı durumlarda oldukça etkili sonuç veren bir bariyer tipidir. Aynı zamanda eğim nedeniyle düşen kayaların durdurulamayacağı yüzeylerde de gayet iyi sonuçlar vermektedir. Heyelan, çığ gibi çeşitli doğal afetlerin önüne geçebilmek amacıyla de genelde sedde tipi dolgu bariyerler kullanılmaktadır.

Basit Tel Ağlar, düşen kaya molozlarının tutulabileceği durumlarda sıkça tercih edilmektedir. Şev veya yamaç profilleri üzerinde koruyucu bir perde olarak üretilen basit tel ağlar, kopan moloz ya da kaya parçalarının ağın arkasından güvenli ve kontrollü bir şekilde düşmesini sağlar. Düşen moloz veya kaya parçaları şevin topuk kısmına gelmekte ve herhangi bir can veya mal kaybı olmasının önüne geçilmektedir.

Hibrit ve Enerji Sönümleyici Sistemler, pasif kaya veya moloz düşmelerinde oluşabilecek hasarları minimuma indirmek için kullanılan sistemlerdir. Yamaç yüzeyine serilen koruma ağı vasıtasıyla kayanın ilk enerjisi azaltılır ve ardından kaplama ağının altından giderek tehlikesiz bir şekilde durur.

Daha fazla bilgi için

Bize +90 216 217 53 70 numaralı hattımızdan ulaşabilirsiniz.Sosyal Medyada Bizi Takip Edebilirsiniz.

E-bültenimize kaydolun!

En son gelişmelerden ve güncellemelerden haberdar olun!


E-Bültene kaydolmak istiyorum.